Gemeente Boxtel kiest Everbetter

Gemeente Boxtel kiest voor Everbetter

Everbetter_Maurits_Vroombout

Gepubliceerd op 19 februari 2018
door Maurits Vroombout

Everbetter zet haar kennis van branding in om de benaderbaarheid van jongerencentrum B-town te vergroten.

Op basis van een aantal gesprekken die gemeente Boxtel met Everbetter heeft gevoerd, heeft gemeente Boxtel voor Everbetter gekozen voor de ontwikkeling van een merkidentiteit voor jongerencentrum B-town. De doelstelling van gemeente Boxtel is om van B-town een bruisend jongerencentrum te maken.

Wat is B-town?
Jongerencentrum B-town is in 2009 geopend. In het centrum worden activiteiten en evenementen voor en door jongeren georganiseerd. Jongerenwerkers zijn actief en bieden een vangnet voor jongeren met wie het minder goed gaat.

Beleid van gemeente Boxtel
Gemeente Boxtel heeft zich bezonnen op haar jongerenbeleid. De uitkomst is dat B-town een grotere rol moet gaan spelen in de Boxtelse samenleving. Boxtel wil dit doen door het programma uit te breiden met activiteiten gericht op preventie. Voorbeelden hiervan zijn voorlichtingscursussen, dagbesteding voor leerplichtige jongeren die niet naar school gaan en een huiswerkklas.

Opdracht voor Everbetter
De drempel om naar een jongerencentrum toe te gaan kan groot zijn. De uitdaging die we met gemeente Boxtel hebben geformuleerd is: ‘Hoe kunnen we jongeren aanmoedigen B-town te benaderen?’ Vanuit deze vraag helpen we Boxtel met het ontwikkelen van een visie, kernwaarden, principes, de visuele identiteit en de stem van B-town.

Aanpak
Beter begrip leidt tot beter design. En beter design leidt tot betere impact. Volgens dit principe zetten we onze methodes en tools in. Het project start met een uitgebreid onderzoek. We houden diepte-interviews met de jongeren zelf, spreken experts en dompelen ons onder in de context. Vanuit daar starten we de creatieve fase.

Making brands better
welkom@puntmedia.nl
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.