Human-centered brand identity

voor jongerencentrum B-town

Een sterk fundament om een community op te bouwen

De uitdaging

Een nieuw punt op de horizon

B-town is een centrum dat cursussen, begeleiding en events aanbiedt voor jongeren in Boxtel. Gemeente Boxtel wil het jongerencentrum nieuw leven inblazen en er een bruisende plek van maken. Om daar te komen is een heldere positionering belangrijk, voor jongeren, ouders en ook voor netwerkpartners. Gemeente Boxtel vroeg Everbetter te helpen bij het definiëren van een nieuw punt op de horizon en een merk te creëren dat jongeren aanmoedigt om naar B-town te komen.

Human-centered

Jongeren leren begrijpen

Human-centered branding is een proces dat begint met het diepgaand begrijpen van de mensen voor wie je het merk creëert en eindigt met oplossingen die tailor-made zijn om aan hun behoeftes en ambities tegemoet te komen. We hielden diepte-interviews met jongeren waarin zij reflecteerden op hun leven en toekomst. We spraken met lector ‘Opvoeden voor de toekomst’ over het beleven van succesmomenten en het opbouwen van weerbaarheid. We zochten inspiratie in het leger, waar een majoor ons inzichten gaf over het nut van discipline. En we namen deel aan events in B-town om alles zelf te ervaren.

“Vooruitdenken is niet mijn specialiteit is. Om dit te oefenen moest ik op tijd komen in B-town. In het begin was dit lastig, maar nu lukt het.” – Niels

De kern

Visie en kernwaarden

De kern van het nieuwe human-centered merk wordt gevormd door de visie en kernwaarden. Deze tezamen vormen het punt op de horizon voor iedereen die meebouwt aan B-town. De visie en kernwaarden sporen de organisatie, samenwerkingspartners en jongeren aan om actie te ondernemen. Ze zijn op zo’n manier geschreven dat iedereen ze kan toepassen in de dagelijkse praktijk.

Merkprincipes

Inzichten omzetten in brand drivers

Merkprincipes vormen een serie uitgangspunten die omschrijven hoe de organisatie denkt en handelt. Deze principes zijn uniek geformuleerd voor het merk B-town en komen direct voort uit de onderzoeksinzichten. De merkprincipes zijn praktisch, actiegericht en brengen het merk snel verder. Zo zagen we bijvoorbeeld dat de prestatatiemaatschappij veel eist van jongeren. Vanuit dit inzicht hebben we het volgende merkprincipe gedefineerd: ‘B-town communiceert niet prestatiegericht, maar experimentgericht. We vermijden rolmodellen die hoge doelen hebben bereikt.’

Visuele Identiteit

Professioneel

ontmoet speels

De visuele identiteit van B-town weerspiegelt een professionele organisatie, maar ook speelsheid en experimenteerdrift. Het geeft ouders het gevoel dat hun kind in goede handen is en geeft jongeren het gevoel dat ze welkom zijn. De uitstraling stelt geen hoge eisen aan de bezoekers maar straalt wel uit dat veel kan. Zo moedig je jongeren uit om naar B-town te komen.

Start vandaag nog je reis naar een beter merk

Maurits Vroombout
Design consultant

Start vandaag nog je reis naar een beter merk