Inzicht in de haalbaarheid

van een gezamenlijk promotieplan

Onderzoek voor gemeente Oisterwijk

Beter begrip

Triggers en barrières

Onder het thema ‘Oisterwijk Parel in ‘t Groen’ is gemeente Oisterwijk gestart met de promotie van Oisterwijk als toeristische gemeente. De wens van de gemeente is dat de toeristisch ondernemers zelf de lead nemen bij het uitvoeren van een gezamenlijk promotieplan. Voordat plannen verder uitgewerkt worden, wil de gemeente inzichten in de haalbaarheid van deze wens. Daarom vraagt ze Everbetter onderzoek te doen naar de triggers en barrières bij toeristisch ondernemers om hieraan mee te werken.

Everbetter_GemeenteOisterijkCase

Onderzoeksopzet

Diepte-interviews

  • Keuze voor een kwalitatieve onderzoeksopzet, omdat ‘het waarom’ achter de standpunten van de ondernemers inzichtelijk moet worden.
  • Het onderzoek heeft de vorm van een serie diepte-interviews.
  • De groep ondervraagden is een mix van ondernemers uit het centrum en het buitengebied en een mix van winkeliers, horeca en toeristische bedrijven.
  • Vragen naar ervaringen uit het verleden. Daarna vragen om een schot voor de boeg om niet-geholpen en spontane antwoorden te krijgen.
  • Tot slot toetsen we de triggers en barrières bij vier concrete promotie-activiteiten.
Everbetter_InDepthInterview

Graphic design

Visuele presentatie van de onderzoeksresultaten

Hoe vaak gebeurt het niet dat een onderzoeksrapport op A4-formaat in een la verdwijnt en men er niets mee doet? Mensen nemen onderzoeksresultaten beter over als ze visueel worden gepresenteerd. Daarom hebben we een visuele presentatie gemaakt op een groot bord. Dit bord hangt op een centrale plaats in het gemeentekantoor, zodat diverse belanghebbenden gemakkelijk kennis kunnen nemen van de inhoud.

Everbetter_GemeenteOisterwijkInfographic

Start vandaag nog je reis naar een beter merk

Maurits Vroombout
Design consultant

Start vandaag nog je reis naar een beter merk